hot8868软件

文言文阅读训练习题附答案

文言文阅读训练习题附答案

(一)

村陌有犬为人所弃者。张元见之,即收而养之。其叔父怒日:“何用此为?”将欲更弃之。元对日:“有生之数,莫不重其性命。若天生天杀,自然之理。今为人所弃而死,非其道也。若见而不收养,无仁心也。”叔父感其言,遂许焉。明年,犬随叔父夜行。叔父为蛇所啮,仆地不得行。犬亟奔至家,汪汪之声不已。张元怪之,随犬出门,见叔父几死。速延医治之,不日而愈。自此,叔父视犬如亲。

(二)

李家洼佃户董某父死,遗一牛,老且跛,将鬻①于屠肆。牛逸,至其父墓前,伏地僵卧,牵挽鞭捶皆不起。村人闻是事,络绎来视。忽邻叟刘某愤然至,以杖击牛日:“其父堕河,何预于汝?使随波漂流,充鱼鳖食,岂不大善!汝无故多事,引之使出,多活十余年,致其奉养,病医药,死棺敛。且留此一坟,岁需祭扫,为董氏子孙无穷累。汝罪大矣!就死汝分,牟牟②者何为?”盖其父尝堕深水中,牛随之跃入,牵其尾得出也。董初不知此事,闻之大惭,自批其颊曰:“我乃非人!”急引归。数月后,病死,泣而埋之。

[注]①鬻(yù):卖。 ②牟牟:通“哞哞”,牛叫声。

19.下列句子中加点的词解释错误的一项是(3分)

A.张元怪之(责备)

B.速延医治之(邀请)

C.遗一牛,老且跛(留下)

D.引之使出(牵,拉)

20.下列句子中加点的词意思相同的`两项是(4分)

A.今为人所弃而死 不足为外人道也

B.若见而不收养 此可以为援而不可图也

C.将鬻于屠肆 欲有求于我也

D.以杖击牛曰 以衾拥覆,久而乃和

21.用现代汉语写出下列句子的意思。(4分)

①叔父感其言,遂许焉。

②岁需祭扫,为董氏子孙无穷累。

语文试卷·第5页(共6页)

22.人与动物亦可心灵相通。请结合两文内容,简要分析其思想意义。(4分)

参考答案

19.A(3分) 20。BD(4分,各2分)

21.①叔父被他的话感动,就同意(收养)了。

②(这坟墓)每年都要祭扫,给董家子孙带来无穷的麻烦。

(4分,各2分。意思符合即可,有欠缺酌扣)

22.第一篇写张元和其叔父收养弃犬,当叔父被蛇咬时,犬奔家告知,使叔父获救;第二篇写董某得知老牛曾救过其溺水之父,因而善待老牛。两文无论是写人还是写动物,都表现其注重情义、知恩图报的思想。

(4分,分析2分,结论2分。意思基本符合即可,有欠缺酌扣)

【文言文阅读训练习题附答案】相关文章:

1.文言文习题附答案

2.文言文习题训练

3.文言文阅读训练题附答案

4.文言文两则阅读训练附答案

5.文言文阅读训练附答案分析

6.课内文言文比较阅读训练附答案

7.文言文比较阅读训练附答案

8.文言文史记乐书阅读试题训练(附答案)


缓存时间: 2020-11-26
文言文阅读训练习题附答案 © 2018 engeneticsoh.com
万博苹果客户端乐虎国际手机apphot8868软件大宝lg娱乐777下载